เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดนิทรรศการภาพถ่าย “สีสันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” Photo Contest 2019

  
    เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญชวนนักท่องเที่ยวชมนิทรรศการภาพถ่าย “สีสันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” Photo Contest 2019 พร้อมชมความสวยงามของภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการประกวด
นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เชิญชวนนักท่องเที่ยวชมนิทรรศการภาพถ่าย “สีสันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” Photo Contest 2019 พร้อมชมความสวยงามของภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจากการประกวดถ่ายภาพ “สีสันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” Photo Contest 2019 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ร่วมกิจกรรมและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมวลมนุษยชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่าภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่ถ่ายทอดผ่านภาพถ่ายให้ แก่ผู้อื่นได้ชื่นชมความงดงามและเกิดความรักความหวงแหนในธรรมชาติ และอยากปกป้องสิ่งเหล่านี้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด จำนวน 85 ราย มีจำนวนภาพทั้งหมดกว่า 400 ภาพ ซึ่งมีการคัดเลือกสุดยอดภาพถ่ายโดนใจกรรมการมากที่สุด 20 ภาพ และรูปภาพทั้งหมดจะได้นำมาจัดแสดงนิทรรศการ ถ่ายทอดความงดงามของธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นี้
สำหรับผลการประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายไพฑูรย์ สุชัญญาวัชชัย ภาพ : มุมหวานๆ ของจระเข้ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายพงษ์พันธ์ จันทะหัง ภาพ : มองฉันอยู่หรอ ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 8,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายชัยพฤกษ์ เคลื่อนเพชร ภาพ : ความสุขของมายา ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท และรางวัล popular Vote ได้แก่ คุณชัยพฤกษ์ เคลื่อนเพชร ภาพ : ความงามของฟลามิงโก้ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โทร. 053 – 999005
 
2 กันยายน 2562 , 13:59 น. , อ่าน 6  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย