คณะแพทย์ฯ มช. เตรียมจัดงาน Med CMU 60 Anniversary Expo 2019

  
    คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดงานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี Med CMU 60 Anniversary Expo 2019 แสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ และให้ความรู้ด้านสุขภาพ แก่ประชาชนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เตรียมจัดงานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี Med CMU 60 Anniversary Expo 2019 ในวันที่ 6 – 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. – 18.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะมีการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมัยในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย การให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การเสวนาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการทางการแพทย์ การให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมงานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6 – 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. – 18.00 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 
2 กันยายน 2562 , 14:47 น. , อ่าน 9  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม