สคร. 1 เชียงใหม่ เตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูและโรคติดต่อที่มากับน้ำท่วม

  
    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูและโรคที่ติดต่อในช่วงน้ำท่วม แนะยึดหลัก 4 ลด ห่างไกลโรคไข้ฉี่หนู
นายสวาท ชลพล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในระยะนี้ ประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม สิ่งที่มักตามมา คือ โรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมขัง ซึ่งโรคติดเชื้อที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือโรคไข้ฉี่หนู เกิดจากเชื้อเลปโตสไปรา เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในปัสสาวะของสัตว์ อาทิ หนู หมู วัว สุนัข และแมว เข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล รอยขีดข่วน หรือผิวหนังที่เปื่อยนุ่มเนื่องจากแช่น้ำอยู่นาน สำหรับโรคตาแดง เกิดจากการสัมผัสคลุกคลีกับผู้ป่วยโรคตาแดง การใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยหรือน้ำสกปรกเข้าตา ทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุตา และโรคอุจจาระร่วง เกิดจากการรับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ ค้างคืน มีแมลงวันตอม หรือดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ นอกจากนี้ ยังมีโรคผิวหนังที่พบบ่อย ได้แก่ โรคน้ำกัดเท้า โรคผิวหนังจากเชื้อรา ซึ่งเกิดจากการย่ำน้ำหรือแช่น้ำที่เป็นเชื้อโรค หรือมีความอับชื้นที่เท้าอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีภัยสุขภาพอื่นๆ ที่มากับน้ำท่วม อาทิ โรคมือเท้าปาก โรคระบบทางเดินหายใจ โรคไข้เลือดออก และการถูกสัตว์มีพิษกัด
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว และปฏิบัติตามหลัก 4 ลด คือ ลดหนู ด้วยการทำความสะอาดบ้านเรือน ลดแหล่งอาหารของหนู ลดการสัมผัส หลีกเลี่ยงการแช่น้ำหรือย่ำโคลนเป็นเวลานาน สวมใส่รองเท้าบู๊ทกันน้ำ ล้างเท้าให้สะอาดด้วยน้ำสบู่และเช็ดให้แห้งเมื่อกลับเข้าบ้าน ลดการเสียชีวิต หากมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะรุนแรง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะน่อง ควรรีบไปพบแพทย์ทันที และลดการระบาด รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อสอบสวนโรคหากมีผู้ป่วยด้วยโรคฉี่หนู หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
 
2 กันยายน 2562 , 17:04 น. , อ่าน 5  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม