อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จับมือ ภาคเอกชน ผลักดันนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ยกระดับมาตรฐานธุรกิจไทย

  
    อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ร่วมกับ ภาคเอกชน ผลักดัน โครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุปลูกอินทรีย์เพื่อการปลูกพืชผักในอาคาร ภายใต้แนวคิด Eatable Furniture หรือ เฟอร์นิเจอร์ที่กินได้ ต่อยอดการพัฒนาระบบการปลูกผักพร้อมทานในบรรจุภัณฑ์ Veg in the box
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัทยู – เฮลธี จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ใช้บริการพื้นที่สร้างสรรค์ นวัตกรรมครบวงจร ในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบวัสดุปลูกอินทรีย์ เพื่อการปลูกพืชผักในอาคาร ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 โดยร่วมมือกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างและพัฒนาวัสดุอินทรีย์คุณภาพสูงที่มีคุณสมบัติเหมาะกับการปลูกพืชใบและพืชผลด้วยวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตร อย่างซังข้าวโพด เปลือกถั่วลิสง ผักตบชวา และขุยมะพร้าว มาเป็นวัสดุพื้นฐานในการสร้างวัสดุปลูก ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำสูตรที่วิจัยและพัฒนา มาทดลองปลูกในห้องปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังได้ทำการวิจัยพัฒนา และแตกไลน์การให้บริการอื่น ๆ อาทิ พัฒนาสายพันธุ์พืชสมุนไพรอันดับ Top 5 ของโลกอย่าง ไพล บัวบก ขมิ้นชัน กระชายดำ ฟ้าทะลายโจร ให้เป็นสมุนไพรที่เติบโตได้ด้วยการปลูกในระบบปิด พัฒนาวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์ผสมตัวเติมเสริมแรงผงเส้นใยกัญชง สำหรับการผลิตข้อต่อเสริมแรงในโครงสร้างอะลูมิเนียม ให้บริการออกแบบและก่อสร้างบ้านขนาดเล็ก รวมทั้งตกแต่งภายใน เป็นต้น
ทั้งนี้ ได้มีการต่อยอดระบบการปลูกผักพร้อมทานในบรรจุภัณฑ์ “Veg in the box” ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมการปลูกผักในรูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีการปลูกในระบบปิดภายใต้แสงไฟเทียมผสมผสานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่พืชผักสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากกว่าปกติถึงร้อยละ 50 โดยไม่ต้องสัมผัสกับสภาพแวดล้อมภายนอก จึงไม่มีการปนเปื้อนจากฝุ่นหรือเศษดิน และศัตรูพืช สามารถปลูกได้ตลอดปี เก็บรักษาได้นานขึ้น ลดการใช้แรงงานและขั้นตอนการดูแลผักได้มากกว่าการปลูกแบบทั่วไป
 
3 กันยายน 2562 , 14:37 น. , อ่าน 6  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย