มช.ลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชนวิจัย พัฒนา สารสกัดกัญชา..//

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชน มุ่งวิจัยพัฒนาผลิตสารสกัดกัญชา ต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์..//
ที่ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท แอตแลนต้า เมดดิแคร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการวิจัย พัฒนา ผลิตสารสกัดกัญชาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ทั้งการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาระดับ Medical Grade การผลิตผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสารสกัดกัญชา รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยเพื่อผลิตสารสกัดกัญชาอย่างคุ้มทุน คุ้มค่า มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นการวางแนวทางในการดำเนินงานการวิจัยที่จะบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงของมหาวิทยาลัย มาสร้างสรรค์งานวิจัยเกี่ยวกับกัญชาเพื่อการรักษาโรคที่มุ่งหวังให้เกิดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งการผลิตผลงานวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดจากกัญชาที่สามารถใช้งานได้จริง
นอกจากนี้ ยังสร้างศูนย์เรียนรู้กว่า 100 ล้านบาท ในนามของ CMU Cannabis Valley เพื่อการศึกษา ดูงานด้านการปลูก การผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาในระดับ Medical Grade เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อีกด้วย โดยมี Co-Working Space ให้กับคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษา สำหรับการศึกษาทดลองในห้องปฏิบัติการอีกด้วย นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการนำไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาคเอกชน ในการวิจัย พัฒนา เพื่อผลิตสารสกัดกัญชาระดับ Medical Grade เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ อย่างยั่งยืนต่อไป
 
3 กันยายน 2562 , 15:10 น. , อ่าน 15  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด