เชียงใหม่ เชิญชวนผู้ประกอบการ ร้านค้า สมัครเข้าร่วมมาตรการชิม ช้อป ใช้ วันนี้ – 20 กันยายน 2562

  
    คลังจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทยสาขาเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ประกอบการ ร้านค้า สมัครเข้าร่วมตามมาตรการพยุงเศรษฐกิจ ชิม ช้อป ใช้ ตั้งแต่วันนี้ – 20 กันยายน 2562 พร้อมเตรียมลงพื้นที่ใช้บริการ One Stop Service ตามจุดท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่
นางลักษณา พงษ์ภิญโญโอกาส ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารการเงินการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากที่การสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรับสมัครผู้ประกอบการร่วมมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ ตามมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเลคทรอนิกส์ 3 ประเภทได้แก่ ผู้ประกอบการประเภทชิม ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ที่มีใบรับรองการประกอบกิจการ หรือใบรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการประเภทช้อป ได้แก่ สินค้า บริการ ร้านค้าที่ขายสินค้าและบริการทั่วไป ร้านค้าถุงเงินประชารัฐ ร้านค้าท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน ร้านค้าที่ของฝากของที่ระลึก และผู้ประกอบการประเภทใช้ ได้แก่ สถานบริการที่พัก โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นอกจากนี้สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงใหม่ ออกพื้นที่ให้บริการในจุดท่องเที่ยวใหญ่ๆ ที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ แม่กำปอง ม่อนแจ่ม ชุมชนนิมานเหมินทร์ ดอยอินทนนท์ วัดพระธาตุจอมทอง วัดพระธาตุดอยสุเทพ ห้วยตึงเฒ่า และเขื่อนแม่งัด เป็นต้น เพื่อไปดำเนินการรับสมัคร One Stop Service แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้าในพื้นที่อีกด้วย
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนร้านค้า ผู้ประกอบการ หรือผู้ขายสินค้าและบริการต่างๆที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 20 กันยายน 2562 นี้ ตั้งแต่เวลา08.30 – 16.30 น.โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ อย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดใหม่และจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และการรับสมัครมีระยะเวลาจำกัด ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้สมัคร สามารถมาสมัครได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ หรือที่จุดบริการ One stop service และสามารถลงระบบนัดหมายล่วงหน้าผ่านทางระบบ Facebook สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหญ่ โดยจะให้บริการแล้วเสร็จ ภายใน 20 นาทีในวันที่ผู้ประกอบการลงนัดไว้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 0-5311-2882-3
 
3 กันยายน 2562 , 15:29 น. , อ่าน 11  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม