สสจ.เชียงใหม่ เปิดศูนย์ EOC รับมือไข้เลือดออกหลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน รับมือโรคไข้เลือดออก กำชับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ควบคุมโรคอย่างใกล้ชิด สร้างความตระหนัก และความร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรคให้กับประชาชนในพื้นที่ หลังมีแนวโน้มการระบาดของโรคเพิ่มสูงขึ้น
นางวิภารัศมิ์ ทิพย์ปัญญา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จากการเฝ้าระวังและวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 สิงหาคม 2562 มีผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 1,797 ราย เป็นคนไทย 1,607 ราย และชาวต่างชาติ 190 ราย พื้นที่ที่พบผู้ป่วยมากที่สุด ได้แก่ อำเภอฝาง อำเภอจอมทอง อำเภอพร้าว อำเภอฮอด และอำเภอเชียงดาว นอกจากนี้ยังพบการระบาดในหมู่บ้านที่ยังไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ ซึ่งในขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เสียชีวิตแล้ว จำนวน 5 ราย ในพื้นที่อำเภอฝาง อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันทราย อำเภอดอยหล่อ เป็นอันดับ 2 ของภาคเหนือ และลำดับที่ 36 ของประเทศ
ในการนี้ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) รับมือโรคไข้เลือดออก พร้อมสั่งการให้มีประชุมทางไกลทุกสัปดาห์กับสาธารณสุขอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง เพื่อควบคุม กำกับ และติดตามการควบคุมโรคในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ นอกจากนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ควบคุมโรคอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความตระหนัก และความร่วมมือในการควบคุมป้องกันโรคให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีทีมจากสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมเร่งทำแนวทางการคัดกรองผู้ป่วยไข้เลือดออกที่ตึกผู้ป่วยนอก หากเกิดกรณีฉุกเฉินสามารถนำผู้ป่วยรักษาพยาบาลและส่งต่อได้อย่างทันท่วงที
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วน จิตอาสา ช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง โดยให้แต่ละบ้านสำรวจจุดเสี่ยงแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายที่พบบ่อย เช่น ภาชนะที่ถูกทิ้ง จานรองกระถางต้นไม้ ยางรถยนต์เก่าไม่ให้มีน้ำขัง และโอ่งใส่น้ำที่ไม่มีฝาปิดด้วย รวมถึงหมั่นดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว หากมีไข้สูง 2 วัน อาการไม่ดีขึ้น อ่อนเพลีย ซึมลง มีจุดเลือดออกตามร่างกาย ให้รีบไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็ว และห้ามซื้อยารับประทานเองเป็นอันขาด
 
4 กันยายน 2562 , 14:37 น. , อ่าน 5  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม