รายงานพิเศษ : กองทุนการออมแห่งชาติออมเงินไว้อุ่นใจวัยเกษียณ

  
    กองทุนการออมแห่งชาติ ตอบโจทย์ความมั่นคงด้านการเงิน ออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณ..//
กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง เพื่อเสริมสร้างระบบบำนาญให้แก่ผู้ที่เป็นแรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระ นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 15–60 ปี สามารถใช้สิทธิในการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ซึ่งจะได้รับเงินออมหลังเกษียณเป็นรายเดือน เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงิน ตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปี 2562 ยอดสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติมีอัตราเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการขยายฐานสมาชิกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันกองทุนการออมแห่งชาติมีสมาชิกกว่า 1 ล้านคน
ทั้งนี้ กองทุนการออมแห่งชาติ ได้อำนวยความสะดวกให้สมาชิกในการส่งเงินออม เพียงสมัครบริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อส่งเป็นเงินออมสะสมสมาชิกขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี สำหรับสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ หรือผู้สนใจที่ไม่ได้เป็นสมาชิก แต่ต้องการออมให้คนใกล้ชิดที่เป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ สามารถสมัครรับบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ต่อเนื่องไม่มีกำหนด ซึ่งเจ้าของบัญชีเงินฝากต้องไปดำเนินการด้วยตนเอง ได้ที่ธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่ง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส., ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. , ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยบัญชีเงินฝากที่ต้องการให้หักอัตโนมัติ จะต้องเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารใดธนาคารหนึ่งใน 4 ธนาคาร และเจ้าของบัญชีเงินฝากไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ระบบจะดำเนินการหักเงินจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อส่งเป็นเงินออมสะสมสมาชิก กองทุนการออมแห่งชาติเข้าในบัญชีกองทุน ทุกวันที่ 20 ของแต่ละเดือน ตามจำนวนเงินที่ผู้สมัครบริการได้ระบุไว้
นอกจากนี้สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “กอช” เพื่อสมัครสมาชิก ดูข้อมูลบัญชีเงินออม และใช้ตรวจสอบสิทธิ์การสมัครสมาชิกได้ทั้งระบบ iOS และ Android หรือที่ www.nsf.or.th หรือที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารออมสิน ทุกสาขา หรือที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิสกว่า 13,000 สาขาทั่วประเทศ ที่เป็นหน่วยรับสมัครกองทุนการออมแห่งชาติ ซึ่งจะมีโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ที่มีโลโก้สัญลักษณ์ กอช. ตั้งอยู่ รวมทั้ง ตู้บุญเติมทั่วประเทศ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลสายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000
 
7 กันยายน 2562 , 16:06 น. , อ่าน 16  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด