ปภ.เชียงใหม่ เผยเชียงใหม่มีฝนตกส่วนมากทางตอนกลางของจังหวัด ..//

  
    ปภ.เชียงใหม่ เผยจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงมีฝนตกร้อยละ 20 -30 ของพื้นที่ ส่วนมากช่วงบ่ายและค่ำ โดยปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ ..// นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากข้อมูลของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ รายงานว่าจังหวัดเชียงใหม่มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝน/ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนกลางของพื้นที่ ในช่วงบ่ายและค่ำ โดยปริมาณน้ำฝนสูงสุด วัดได้ 25 มิลลิเมตร ที่กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ไม่มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ สำหรับสถานการณ์น้ำของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ณ วันที่ 6 กันยายน 2562 มีปริมาณน้ำในเขื่อน 139 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 52.45 ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำในเขื่อน 76.21 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 28.98 ด้านปริมาณน้ำในอ่างขนาดกลาง 12 แห่ง มีปริมาณน้ำ 36.81 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 42.48 อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาขาทุกแห่งในพื้นที่ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นให้เข้าทำการช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที
 
8 กันยายน 2562 , 14:38 น. , อ่าน 22  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด