ตำรวจภูธรภาค 5 จัดอบรมปฏิบัติการเชิงรุกป้องกันไม่ให้เด็กเยาวชนตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

  
    ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับ มูลนิธิโซเออินเตอร์เนชั่นแนล จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการเชิงรุกป้องกันไม่ให้เด็กเยาวชนตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค ๕ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฒฑิ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการเชิงรุกป้องกันไม่ให้เด็กเยาวชนตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 โดยมีแกนนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ กว่า 60 คน เข้าร่วม
รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวว่า การอบรมปฏิบัติการเชิงรุก เป็นการอบรมเพื่อให้เด็ก เยาวชน มีความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดของการค้ามนุษย์ และเข้าใจขั้นตอนวิธีการป้องกันตนเอง ครอบครัว และเพื่อนในสถานศึกษา ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือเข้าสู่วงจรการค้ามนุษย์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและเครือข่ายคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ให้มีการแจ้งข้อมูลเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้ที่มีส่วนร่วมกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และผู้ละเมิดทางเพศต่อเด็กเยาวชน นำไปสู่การทำลายเครือข่ายกลุ่มผู้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทางเพศกับเด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษาอีกด้วย
 
12 กันยายน 2562 , 11:27 น. , อ่าน 12  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม