มช. จับมือผู้ประกอบการโอทอปภาคเหนือ จัดงาน Northern OTOP Expo 2019

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ผู้ประกอบการสินค้าโอทอปภาคเหนือ จัดแสดงสินค้าในงาน “Northern OTOP Expo 2019” โชว์สินค้าโอทอปที่ติดตลาดออนไลน์ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน ช่วงวันหยุดยาวโกลเด้นวีค
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิตอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการ OTOP ภาคเหนือเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก Northern Thailand to Global Market โดยเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการหลายๆด้าน อาทิ การฝึกอบรมผู้ประกอบการ OTOP ให้เข้าสู่มาตรฐาน การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานต้นแบบด้าน OTOP รวมทั้งงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศจีน ที่สามารถเสริมสร้างวิสัยทัศน์ตลอดจนเกิดการเรียนรู้ด้านการตลาดในและต่างประเทศ โดยการจัดงานแสดงสินค้า “Northern OTOP Expo 2019” เป็นการนำเสนอสินค้า OTOP ที่ได้รับการคัดสรรและพัฒนาแล้วให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีกำลังซื้อสูง ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน ในช่วงสัปดาห์วันหยุดแห่งการเฉลิมฉลองวันชาติจีน หรือ Golden Week ประจำปี 2562 นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาช่องทางจำหน่าย การตลาดสินค้าและบริการสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลภาคเหนือสู่ตลาดสากลระดับนานาชาติ โดยเฉพาะตลาดประเทศจีนและกลุ่มประเทศอื่นๆ ตลอดจนส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่ กลายเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าและบริการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล (OTOP) ในระดับภูมิภาคและอาเซียนต่อไป
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าชมงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 7 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 - 22.00 ณ วันนิมมาน และลาน Think Park ในบรรยากาศแบบล้านนาประยุกต์ ภายในงานมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลภาคเหนือ ที่ได้รับความนิยมของชาวจีนบนตลาดออนไลน์ชื่อดัง “เถาเป่า” จำนวนกว่า 200 บูธ ประกอบด้วยอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง อาหารเสริมและสมุนไพร และงานฝีมือและอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกิน Spicy Challenge การแสดงศิลปวัฒนธรรมของล้านนาและจีน ตลอดจนการแสดงดนตรีและคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องจำนวนมาก
 
2 ตุลาคม 2562 , 15:28 น. , อ่าน 9  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม