กิจกรรม กบข. สัญจรพบสมาชิก ครั้งที่ 16 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จัดกิจกรรมสัญจรพบสมาชิก ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก กบข. และแนะแนวทางการบริหารด้านการเงินหลังเกษียณอายุราชการ
ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “กบจ.สัญจรพบสมาชิก ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 ซึ่งกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก โดยมีสมาชิก กบข. กว่า 300 คนเข้าร่วม
สำหรับการลงทุนกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กบข. เป็นการลงทุนระยะยาว เพื่อเป็นเงินออมที่จะได้รับเมื่อถึงวันที่เกษียณอายุราชการ เพิ่มจากเงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญที่จะได้รับจากกรมบัญชีกลาง ซึ่งระหว่างที่รับราชการสมาชิก สามารถเลือกออมเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้สอดรับภาวะตลาดการลงทุน ซึ่งยังมีสมาชิกบางรายยังไม่เข้าใจรูปแบบการลงทุนกับ กบข. ทำให้มีข้อมูลไม่เพียงพอเพื่อในการใช้ตัดสินใจวางแผนการลงทุนกับ กบข.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้ การตอบประเด็นข้อสงสัย การตรวจสุขภาพทางการเงิน ตลอดจนความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเงินส่วนบุคคลให้กับสมาชิก ทั้งข้าราชการวัยทำงานและวัยเกษียณ ผ่าน Application My GPF ให้สมาชิกสามารถนำกลับไปปรับใช้วางแผนการลงทุนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากสมาชิกต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการwww.gpf.or.th โทร. 0-2636-1000 ต่อ 202, 531
 
3 ตุลาคม 2562 , 15:35 น. , อ่าน 11  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม