ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ลงพื้นที่ติดตามผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับทุนประกอบอาชีพ ในพื้นที่ตำบลม่อนจอง

  
    ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามประเมินผลผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับทุนประกอบอาชีพ ในพื้นที่ตำบลม่อนจอง สุ่มตรวจประเมินคุณภาพจากการตรวจปัสสาวะ ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย พร้อมด้วย พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร เสนาธิการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย นางจีรพรรณ มุกุระ ทีปรึกษาโครงการพิเศษ สำนักงาน.ปปส.ภาค 5 และนายแพทย์จักรชัย ติตตะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย ลงพื้นที่ติดตามผู้ผ่านการบำบัดที่ได้รับทุนประกอบอาชีพจากสำนักงาน ปปส.ภาค 5 จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ ตำบลม่อนจอง ได้แก่ นางชไมพร ศานติบูรณ์พงษ์ บ้านมูเซอร์ปากทาง ที่ได้รับทุนประกอบอาชีพปลูกกะหล่ำและมะเขือเทศ ผลการติดตาม มีรายได้จากการปลูกสามารถนำมาใช้จ่ายในครอบครัว ปัจจุบันไม่ยุ่งเกี่ยวกับฝิ่น ยาเสพติดโดยประเมินคุณภาพจากการตรวจปัสสาวะซึ่งไม่พบสารเสพติดในร่างกาย ส่วนคนที่ 2 ได้แก่ น.ส.นะทอ จะแน บ้านมูเซอร์ปากทาง ตำบลม่อนจอง ได้รับทุนประกอบอาชีพปลูกกะหล่ำ เช่นเดียวกัน สามารถนำกะหล่ำไปขายมีรายได้พอที่จะดูแลครอบครัวได้ ส่วนคนสุดท้าย ได้แก่ นายปะนะ ปัญญาเสริมกิจ บ้านอมแพม ตำบลม่อนจอง ได้รับทุนประกอบอาชีพเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 4 ตัว ผลการติดตามวัวทั้ง 4 ตัวแข็งแรงและสมบูรณ์ดีมาก และกำลังตั้งท้องอีก 3 ตัว ปัจจุบันไม่มีรายได้จากการรับจ้างและปลูกข้าวไร่ไว้กินในครอบครัว ทุนประกอบอาชีพที่ได้รับมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตต่อครอบครัวมาก จากการตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดในร่างกาย
การลงพื้นที่ครั้งนี้ ทางคณะได้ให้คำแนะนำในการหารายได้เพิ่มเติม โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงไม่ต้องกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
 
3 ตุลาคม 2562 , 17:10 น. , อ่าน 8  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย