พรบ.จราจรทางบกฉบับใหม่ ห้ามยึดใบขับขี่ ..//

  
    รองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เผยพระราชบัญญัติจราจรทางบก ฉบับใหม่ ห้ามยึดใบขับขี่ แต่ผู้ขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่แสดงทุกครั้งที่ถูกเรียกตรวจ พร้อมฝากให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด..//
พันตำรวจโท ศุภชัย จันทรา รองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึง กรณีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาว่า จากนี้ ในการออกใบสั่งของเจ้าพนักงานจะไม่เรียกเก็บ หรือตรวจยึดใบอนุญาตขับขี่ของผู้ที่กระทำผิดกฎหมายจราจร หากมีการกระทำผิดจะมีการส่งใบสั่งพร้อมด้วยพยานหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ครอบครองรถ เพื่อให้ชำระค่าปรับ
ทั้งนี้ ผู้ขับขี่จะต้องพกใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัว ไม่ว่าจะเป็นแบบดั้งเดิม หรือใบขับขี่ดิจิทัล และต้องนำแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมื่อถูกเรียกตรวจ ส่วนผู้ขับขี่ที่มีใบขับขี่ดิจิทัล แบบที่มี QR CODE สามารถแสดงใบขับขี่ผ่านแอปพลิเคชั่น DLT QR License ของกรมการขนส่งทางบก เท่านั้น ไม่สามารถคัดลอกหน้าจอ หรือใช้ภาพถ่ายแทนได้ ถ้าผู้ขับขี่ยังมีใบอนุญาตขับขี่แบบเดิม และต้องการเปลี่ยนเป็นใบขับขี่แบบดิจิทัล สามารถไปติดต่อขอเปลี่ยนได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง
อย่างไรก็ตาม ฝากถึงพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
4 ตุลาคม 2562 , 10:28 น. , อ่าน 18  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด