ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 จัดพิธีสวนสนาม อำลาชีวิตราชการผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

  
    ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33 จัดพิธีอำลาชีวิตราชการผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562 เชิดชูเกียรติ แสดงมุทิตาจิต
ที่สนามฝึก กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พันเอกอโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติ แสดงมุทิตาจิต และขอบคุณผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษและผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 7 คน ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 33
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวว่า การฝึกนักศึกษาวิชาทหารเป็นนโยบายสำคัญประการหนึ่งของกองทัพบกในการที่จะผลิตกำลังสำรองที่มีคุณภาพเพื่อทดแทนกำลังหลักในยามที่ประเทศชาติต้องการ ซึ่งนโยบายสำคัญในการฝึกต้องการให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความรู้ในวิชาทหารสามารถปฏิบัติการทางยุทธวิธีและปฏิบัติการระดับหน่วยขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มเติมในเรื่องการเสริมสร้างระเบียบวินัยปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ เทิดทูนสถาบัน และการมีจิตสาธารณะทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
ทั้งนี้ ในพิธีการดังกล่าว มีการสวนสนามของกองกำลังผสมนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 1 กองพัน 222 นาย เพื่อเชิดชูเกียรติผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและอำนวยการส่งเสริมการฝึกส่งผลให้เยาวชนมีระเบียบวินัยที่ดี
 
4 ตุลาคม 2562 , 15:55 น. , อ่าน 7  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย