คณะแพทย์ฯ มช. จัดนิทรรศการโรคทางโลหิตวิทยาให้ความรู้แก่ประชาชน

  
    หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการโรคทางโลหิตวิทยา และให้ความรู้ ความเข้าใจการรักษาโรค พร้อมทั้งแนะวิธีปฏิบัติตัวขณะเข้ารับการรักษา
ที่ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.คลินิก พญ.บุญสม ชัยมงคล อาจารย์พิเศษหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีจัดนิทรรศการโรคทางโลหิตวิทยา เพื่อให้ประชาชนและผู้ป่วยเข้าใจเรื่องโรคทางโลหิตวิทยาที่พบบ่อย และแนวทางการปฏิบัติของผู้ป่วยเข้าใจถึงโรคทางโลหิตวิทยาที่พบบ่อย โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
อาจารย์แพทย์หญิงลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา หัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โรคทางโลหิตวิทยา อาทิ โรคหลอดเลือดดำอุดตัน โลหิตจางจากขาดธาตุเหล็ก โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นโรคที่พบบ่อยและมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี พบในทุกเพศทุกวัย ซึ่งแต่ละโรคจะมีการตอบสนองต่อการรักษาการพยากรณ์โรคที่แตกต่างกัน ซึ่งปัจจุบันโรคภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน เป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญพบได้บ่อยในผู้ป่วยมะเร็งทางโลหิตวิทยา และผู้ป่วยที่ไม่ใช่มะเร็ง ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและส่งผลต่ออัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้ ภายในงานมีการให้ความรู้เรื่องโรคทางโลหิตวิทยา การปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ การป้องกันหลอดเลือดอุดตัน และการเสวนาให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องหลอดเลือดดำอุดตันภัยเงียบให้แก่ผู้ป่วย และประชาชนที่สนใจ
 
4 ตุลาคม 2562 , 16:03 น. , อ่าน 6  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม