สถานการณ์น้ำของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ..//

  
    ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากฝนเริ่มทิ้งช่วงขณะนี้เริ่มส่งน้ำให้แก่พื้นที่ทางการเกษตรในเขตรับผิดชอบแล้ว ..//
นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นเขื่อนหลักอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณน้ำในเขื่อน ล่าสุด ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 76.63 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 29.14 มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากฝนในพื้นที่ลดลง ได้เริ่มส่งน้ำให้แก่พื้นที่ทางการเกษตรในเขตรับผิดชอบแล้ว โดยเขื่อนหลักและเขื่อนฝั่งขวา ส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 26กันยายน 2562 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 และหยุดส่งน้ำในคลองส่งน้ำฝั่งขวาและเขื่อนหลัก เป็นเวลา 5 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 3-7 ตุลาคม 2562 ส่วนเขื่อนฝั่งซ้าย เริ่มส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 และเริ่มส่งน้ำเข้าพื้นที่บ้านธิ และอำเภอเมืองลำพูน เป็นเวลา 5 วัน สำหรับ การเพาะปลูกทั้งข้าวนาปี พืชสวน บ่อปลา และอื่นๆ ซึ่งมีแผนทั้งหมด 148,400 ไร่ ขณะนี้ได้ดำเนินการครบแล้ว
อย่างไรก็ตาม ยังคงติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดเพื่อการบริหารจัดการน้ำให้แก่ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
4 ตุลาคม 2562 , 16:08 น. , อ่าน 16  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด