จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมวันไลอ้อนสากลบริการ ประจำปี 2562

  
    สโมสรไลออนส์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันไลออนส์สากลบริการ ประจำปี 2562 เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่
ที่ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรมวันไลออนส์สากลบริการ เพื่อให้บริการและแจกสิ่งของแก่ประชาชนและเยาวชนชุมชนในท้องถิ่น โดยมีสมาชิกสโมสรไลออนส์จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 19 สโมสร โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลนครเชียงใหม่ โรงพยาบาล โรงแรม ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทราร่วมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ บริการแจกสิ่งของแก่ประชาชนและเยาวชนชุมชนในท้องถิ่น ตามนโยบายไลออนส์สากลและภาค 310-A1
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการมอบทุนการศึกษา มอบโล่ขอบคุณ  มอบรถจักรยานแก่นักเรียน และมอบถุงยังชีพสิ่งของอุปโภคบริโภค อีกทั้งยังมีบูทกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ บริการตรวจสุขภาพ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง แจกแว่นสายตาสำหรับอ่านหนังสือ แจกกล้าพันธุ์ไม้ บริการนวดแผนไทย บริการตัดผม แต่งผมฟรี พร้อมทั้งบริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดงาน
ทั้งนี้ สโมสรไลออนส์สากล เป็นองค์กรการกุศล มีสมาชิกทั่วโลกกว่า 1,400,000 กว่าคน ใน 209 ประเทศ  ที่ทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส โดยไม่หวังผลตอบแทน โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 1917  มี เมลวิน โจนส์ นักธุรกิจประกันภัยชาวสหรัฐอเมริกา เป็นนายกสโมสรไลออนส์สากลคนแรก ภายใต้อุดมการณ์ไลออนส์ที่ว่า “We Serve” ซึ่งมีความหมายว่า “เราพร้อมบริการ” และสมาคมไลออนส์จึงได้ถือเอาวันที่ 8 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันไลออนส์สากล
 
5 ตุลาคม 2562 , 09:51 น. , อ่าน 6  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม