ChiangMai Ice Craving Show อาณาจักรน้ำแข็ง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดอาณาจักรน้ำแข็ง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นำผลงานประติมากรรมน้ำแข็งจากศิลปินจีนกว่า 40 คน แสดงวัฒนธรรมไทย – จีน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
ที่ชั้น 1 อาคาร B ศูนย์การค้าพรอมเมนาดาเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิด ChiangMai Ice Craving Show ดินแดนน้ำแข็งแห่งแรกของประเทศไทย
สำหรับ ChiangMai Ice Craving Show เป็นการเปิดประสบการณ์ การสร้างประติมากรรมน้ำแข็ง ที่ผสมผสานวัฒนธรรมแบบไทยและจีน ที่แกะสลักจากน้ำแข็งเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมน้ำแข็งจากศิลปินจีนกว่า 40 คนเป็นการนำน้ำแข็งมาแกะสลักผสมกับสีสันตระการตา ผสมผสานวัฒนธรรมไทยและจีนเข้าไปให้ผลงานออกมาเป็นที่น่าชื่นชมแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก อาทิ รถแดง ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ หมีแพนด้า และนอกจากนี้ยังมีการจำลองสไลเดอร์น้ำแข็งที่แกะสลักเป็นกำแพงเมืองจีนให้นักท่องเที่ยวสามารถเล่นสไลเดอร์น้ำแข็งได้อีกด้วย
ทั้งนี้ เชิญชวนผู้ที่สนใจไปความสวยงามของการแกะสลักน้ำแข็ง ท่ามกลางความหนาวเย็น บนพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร สัมผัสความเย็นติดลบ 8-15 องศา ได้ที่ ชั้น 1 อาคาร B ศูนย์การค้าพรอมเมนาดาเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.icecarvingshow.com โทร.0-8216-3366-8
 
5 ตุลาคม 2562 , 16:08 น. , อ่าน 6  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม