สคร.1 เชียงใหม่ แนะปฏิบัติตามหลัก 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

  
    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เผย โรคพิษสุนัขบ้า 1 ใน 4 โรคสัตว์สู่คนที่พบมากที่สุดและพบอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีไม่ใช่เฉพาะฤดูร้อน แนะปฏิบัติตามหลัก 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
นายสวาท ชลพล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า โรคพิษสุนัขบ้า หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันว่า โรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ซึ่งเชื้อเข้าทางบาดแผลผ่านทางการกัด ข่วน เลีย หรือสัมผัสกับน้ำลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด อาทิ สุนัข แมว หนู ลิง ค้างคาว สามารถพบได้ตลอดทั้งปี หากได้รับเชื้อจะมีอาการมีไข้ปวดศีรษะ คันรุนแรงบริเวณบาดแผล คุ้มคลั่ง กลัวแสง กลัวลม กลืนอาหารไม่ได้ และหายใจลำบากเนื่องจากกล้ามเนื้อกระบังลมเป็นอัมพาต
ทั้งนี้ หากถูกสุนัขหรือแมวกัด หรือข่วน ควรรีบล้างแผลด้วยน้ำสบู่หรือน้ำสะอาดหลายๆ ครั้งอย่างน้อย 10 นาที และรีบไปพบแพทย์พิจารณาให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามแนวทาง เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าไม่สามารถรักษาให้หายได้ แต่สามารถควบคุมป้องกันและสามารถทำให้หมดไปจากคนและสัตว์เลี้ยงได้ และลดความเสี่ยงถูกสุนัขกัดหรือทำร้ายด้วยการยึดหลักคาถา 5 ย.คือ 1.อย่าแหย่ให้สุนัข โมโหหรือโกรธ 2. อย่าเหยียบหาง หัว ตัว ขาหรือทำให้ตกใจ 3.อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า 4.อย่าหยิบชามข้าวหรืออาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหาร และ 5.อย่ายุ่งกับสุนัขสัตว์ต่างๆนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
 
6 ตุลาคม 2562 , 10:06 น. , อ่าน 7  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม