ผู้เชี่ยวชาญฯ ประเทศอินเดีย เยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ผู้เชี่ยวชาญชีววิทยาการผสมเกสรกล้วยไม้และคณะจากมหาวิทยาลัยนากาแลนด์ ประเทศอินเดีย เยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่
ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน รักษาการรองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่า ศาสตราจารย์ ดร. S.K. Chaturvedi ผู้เชี่ยวชาญชีววิทยาการผสมเกสรกล้วยไม้และคณะจากมหาวิทยาลัยนากาแลนด์ ประเทศอินเดีย ได้เข้าเยี่ยมชมการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ได้แลกเปลี่ยนความรู้และพูดคุยถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในอนาคต ซึ่งการมาเยือนประเทศไทยทางคณะได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9 (The 9 th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand : TST9 – Peak of the country, Peak of biodiversity) ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างประเทศในพระดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งเสด็จเยือนรัฐนากาแลนด์ ประเทศอินเดีย
 
6 ตุลาคม 2562 , 11:46 น. , อ่าน 5  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม