บรรยากาศงานจัดแสดงสินค้านวัตกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงานจัดแสดงสินค้านวัตกรรม สร้างโอกาสในการเจราจาจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่วันนี้ - 8 ตุลาคม 2562 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
บรรยากาศงานจัดแสดงสินค้านวัตกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ มีผู้สนใจจำนวนมากเข้าชมการจัดแสดงสินค้าต่างๆ โดยมีผู้ประกอบการในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป จำนวนกว่า 50 ราย นำแนวคิดนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง
นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกระดับภาพลักษณ์สินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์จากผู้ประกอบการจำนวน 22 ธุรกิจ มีพิธีมอบผลิตภัณฑ์ต้นแบบแก่ผู้ที่ผ่านการรับคำปรึกษาแนะนำด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งผู้ประกอบการยังมีโอกาสในการนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาผ่านกิจกรรม Pitching and Business Matching Day แก่คู่ค้าและนักลงทุนรายใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่อย่าง ริมปิงซุปเปอร์ มาร์เก็ต, จริงใจ มาร์เก็ต เชียงใหม่, จริงใจ Farmers’ Market ภาคเหนือ, Central Food Retail (Tops Supermarket) และ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) รวมถึงนักลงทุนระดับประเทศและต่างประเทศ อาทิ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), เว็บไซต์ขายส่งระดับโลกอย่าง alibaba.com, บริษัทผู้นำเข้าและส่งออกสินค้ารายใหญ่ VINAFIN TRADING PPRODUCTION COMPANY LIMITED จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อสร้างโอกาสในการเจราจาจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้าและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
ทั้งนี้ เชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในโครงการได้ ตั้งแต่ วันนี้ – 8 ตุลาคม 2562 บริเวณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 10.00 – 21.00 น.
 
6 ตุลาคม 2562 , 13:37 น. , อ่าน 4  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม