สดร. ชวนร่วมโหวต ชื่อภาษาไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2562

  
    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เชิญชวน ร่วมโหวตชื่อไทยที่ชื่นชอบเพียงชื่อเดียว เสนอต่อสหพันธ์ดาราศาสตร์ ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2562
ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หรือ สดร. เปิดเผยว่า เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี สหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ เปิดโอกาสให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกร่วมกันตั้งชื่อดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ประเทศละ 1 ระบบ ประกอบด้วยดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ 1 ดวง และดาวฤกษ์แม่ 1 ดวง โดยพิจารณาให้สิทธิ์ตั้งชื่อระบบที่สามารถสังเกตการณ์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ได้ในประเทศนั้น ๆ โดยประเทศไทยเป็น 1 ใน 82 สมาชิกระดับประเทศของสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ ได้รับสิทธิ์ตั้งชื่อดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ WASP-50b และดาวฤกษ์แม่ WASP-50 สดร. จึงได้จัดกิจกรรม “ตั้งชื่อไทยให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ” เปิดโอกาสให้คนไทยร่วมเสนอชื่อดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะและดาวฤกษ์แม่ดังกล่าว ผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกชื่อเหลือเพียง 3 รายชื่อสุดท้าย เพื่อเปิดให้ประชาชนร่วมคัดเลือกผ่านช่องทางออนไลน์ตลอดเดือนตุลาคม และชื่อที่มีคะแนนโหวตสูงสุด จะเสนอไปยังสหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ เพื่อพิจารณาประกาศชื่ออย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2562 ต่อไป โดยชื่อนี้จะถูกใช้ควบคู่กับชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ และให้เครดิตแก่ผู้ตั้งชื่อด้วย
ทั้งนี้ ผลการพิจารณาตัดสินคู่ชื่อดาวฤกษ์แม่ – ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ที่เปิดให้ร่วมโหวต ประกอบด้วย เจ้าพระยา (Chao Phraya) – แม่ปิง (Mae Ping) แนวคิดการตั้งชื่อ : เนื่องจากดาวทั้งสองอยู่ในกลุ่มดาวแม่น้ำ และแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยซึ่งเกิดจากการไหลรวมของแม่น้ำแม่ปิง วัง ยม และน่าน ในอนาคตหากพบดาวเคราะห์เพิ่มเติมก็สามารถตั้งชื่อเป็นแม่น้ำสายอื่น ๆ ได้อีก, ประกายแก้ว (Prakaikaeo) - ประกายดาว (Prakaidao) แนวคิดการตั้งชื่อ : ประกายเเก้ว คือ เเสงของความเเวววาวที่กระจายออกไปโดยรอบ เปรียบเสมือนดาวฤกษ์ ส่วนประกายดาว เปรียบเป็นแสงสะท้อนจากดาวฤกษ์ที่ตกกระทบดาวเคราะห์ที่โคจรเคียงคู่กัน, ฟ้าหลวง (Fahluang) - ฟ้าริน (Fahrin) แนวคิดการตั้งชื่อ : เนื่องจากเป็นวัตถุที่เราสังเกตไปในท้องฟ้าจึงใช้คำว่า "ฟ้า" นำ ส่วนคำว่าหลวงหมายถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ฟ้าหลวงจึงหมายถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเจิดจรัสบนท้องฟ้า จึงเหมาะสมต่อการตั้งเป็นชื่อดาวฤกษ์ ส่วนคำว่าฟ้าริน หมายถึงหยาดน้ำฟ้าหรือสิ่งที่รินไหลลงมาจากฟากฟ้า เป็นตัวแทนของดาวเคราะห์บริวารของฟ้าหลวง ผู้สนใจสามารถร่วมโหวตได้ที่ http://bit.ly/VoteNameExoWorldsTH ภายใต้เงื่อนไข 1 คน 1 สิทธิ์โหวต ซึ่งโหวตได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 ตุลาคม 2562
 
7 ตุลาคม 2562 , 12:49 น. , อ่าน 4  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย