บ้านดินยิ้ม หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาที่สืบทอดมานานกว่า 100 ปี

  
    หมู่บ้านดินยิ้ม จากเครื่องปั้นดินเผาภูมิปัญญาบรรพบุรุษกว่า 100 ปี ต่อยอดสู่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านป่าตาล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ชุมชนบ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีอาชีพการทำเครื่องปั้นดินเผาที่ได้รับการสืบทอดมานานกว่า 100 ปี ในอดีตบรรพบุรุษของมีอาชีพทำไร่ทำนา เมื่อมีเวลาว่างจะไปขุดดินเหนียวจากหัวไร่ปลายนาขึ้นมาปั้นเป็นเครื่องปั้นดินเผาต่างๆ
คุณธนพล สายธรรม ประธานกลุ่มบ้านดินยิ้ม เปิดเผยว่า เมื่อปี พ.ศ.2537 นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ามาศึกษาวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผาในชุมชน และได้นำเอาความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสานกับการปั้นดินเข้ามาในหมู่บ้าน ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากเครื่องปั้นดินเผาแบบเดิม ในช่วงแรกได้ปั้นเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ ออกมาวางขาย ปรากฎว่าเป็นที่ชื่นชอบแก่ลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทำให้ชาวชุมชนป่าตาลเริ่มสนใจและหันมาปั้นตุ๊กตาดินเผามากขึ้น ก่อนที่จะแพร่ขยายไปในงานปั้นของชาวชุมชนบ้านป่าตาลทุกหลังคาเรือน ซึ่งตุ๊กตาดินยิ้มทุกตัว จะมีรอยยิ้มซึ่งเกิดจากความพิถีพิถันในการปั้น เป็นการดึงเอาจุดเด่นของงานปั้นจากบ้านป่าตาลที่สามารถสื่อความหมาย สร้างความสุข และส่งต่อกำลังใจจากผู้ปั้นไปยังผู้ที่ได้พบเห็นจนกลายเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนป่าตาล ตามคำขวัญที่ว่า “ มหัศจรรย์ดินยิ้ม ” มาจนถึงปัจจุบัน
สำหรับ ตุ๊กตาดินเผาบ้านป่าตาลได้รับความนิยมในการนำไปตกแต่งบ้านและสวน เนื่องจากมีความสวยงามและมีรอยยิ้มเป็นเอกลักษณ์ ราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่น ขึ้นอยู่กับความยากง่าย และรูปแบบของสินค้าที่ลูกค้าต้องการ รวมไปถึงต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวหมู่บ้านนวัตวิถีบ้านป่าตาล ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า ทำให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสินค้าหรือดูเข้าชมหมู่บ้านนวัติวิถี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : บ้านดินยิ้ม และ Fanpage : ตุ๊กตาดินเผาบ้านรอยยิ้ม โทร. 082-7456164
 
7 ตุลาคม 2562 , 13:27 น. , อ่าน 6  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม