สวพส. (องค์การมหาชน) จับมือ สบร. MOU การบริหารจัดการองค์ความรู้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

  
    
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ต่อยอดการเรียนรู้พร้อมพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ในสวน
นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการบริหารจัดการองค์ความรู้ กับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ ซึ่งอุทยานหลวงราชพฤกษ์มีความหลากหลายทางกายภาพทางธรรมชาติ และมีแหล่งเรียนรู้ภายในที่หลากหลาย จึงได้มีแนวคิดในการสร้างสนามเด็กเล่นให้สอดคล้องกับแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ที่มีอยู่ เพื่อพัฒนาอุทยานหลวงราชพฤกษ์ให้เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ในสวนและพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กและสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว พร้อมกับอธิบายหลักการและประโยชน์ของการเล่นในแต่ละจุด อาทิ พื้นที่สนามเด็กเล่น บ้านต้นไม้ ลานเล่นดินทราย ลานนิทาน เป็นต้น
 
7 ตุลาคม 2562 , 14:14 น. , อ่าน 5  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม