ดอกปทุมมาเชียงใหม่ส่งขายไกลที่ยุโรป..//

  
    ดอกปทุมมาของอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เน้นมาตรฐานทุกขั้นตอน ส่งขายทั้งในและนอกประเทศ ..//
นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้ผลิตดอกปทุมมาและดอกกระเจียวส่งออก ณ แปลงผลิตฯของนางสาวลำพู เมฆคนอง เกษตรกรรุ่นใหม่ผู้ปลูกดอกปทุมมา ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร ปี 2562 ซึ่งเกษตรกรได้มีการพัฒนาคุณภาพปทุมมาให้มีมาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการส่งออก
ทั้งนี้ จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพดอกและหัวพันธุ์ปทุมมาได้เป็นอย่างดี โดยเน้นเรื่องการจัดการตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับไม้ดอกกลุ่มปทุมมาและกระเจียว (GAP) ตั้งแต่ระยะก่อนการปลูก จนถึงขั้นตอนบรรจุใส่ห่อ/กล่องส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
ดอกปทุมมา เป็นพืชล้มลุกมีเหง้าอยู่ในดิน จะพักตัวในฤดูหนาวและร้อน เมื่อถึงฤดูฝนจะเริ่มผลิใบและดอก ต้นสูงประมาณ 2 ฟุต ใบยาวคล้ายใบพาย ก้านช่อดอกสูงเหนือพุ่มใบ กาบดอกสีม่วง ชอบอากาศเย็น ปลูกในที่อากาศชื้นเย็น ดูแลไม่ให้ดินเสียความชื้นโดยการคลุมแปลงปลูก สามารถขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อ
 
7 ตุลาคม 2562 , 14:18 น. , อ่าน 8  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด