มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันสถาบันขงจื่อ ประจำปี 2562

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันสถาบันขงจื่อ ประจำปี 2562 เฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี แห่งการก่อตั้งสาธารณัฐประชาชนจีน และการครบรอบ 13 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่โรงแรมกรีนนิมมาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ และนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิดงานวันสถาบันขงจื่อ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี แห่งการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน และการครบรอบ 13 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และฉลองการต่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำภาพความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น ระหว่างสถาบันขงจื่อฯ กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ในการดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจหลัก คือ การเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีนแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีนในพื้นที่ภาคเหนือ ปัจจุบันภาษาจีนได้กลายมาเป็นหนึ่งในภาษาสำคัญเพื่อการติดต่อสื่อสารเพื่อการค้า และการบริการ ที่ทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ “Belt Road Initiative” เป็นนโยบายเพื่อการสร้างการติดต่อทั้งทางด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว เป็นสะพานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนจีนกับคนไทย สถาบันขงจื่อฯ จึงเปรียบเสมือนหนึ่งในสะพานเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ตามนโยบายดังกล่าวระหว่างไทยและจีน
ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วย โซนการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน โซนกิจกรรมวัฒนธรรมจีน และ โซนนิทรรศการภาพความสำเร็จ 70 ปี ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และนิทรรศการภาพความสำเร็จ 13 ปีของสถาบันขงจื่อ แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
7 ตุลาคม 2562 , 17:17 น. , อ่าน 5  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย