สสจ.เชียงใหม่ เตือนนักดื่ม ระวังภาวะแอลกฮอล์เป็นพิษเฉียบพลัน

  
    สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตือนประชาชนระมัดระวังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมาก ระวังมีอันตรายถึงชีวิตได้
นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การดื่มแอลกฮอล์ที่มีความเข้มข้นสูงในระยะเวลาสั้นๆ เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษเฉียบพลัน ซึ่งมีอันตรายถึงชีวิตได้ เนื่องจากแอลกอฮอล์มีการออกฤทธิ์เป็นสารกดประสาท หลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจะขึ้นสูงสุดภายในระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 45 นาที ระยะเวลาการออกฤทธิ์ในร่างกายขึ้นอยู่กับปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่ม จากการวัดระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในการดื่มช่วงแรกระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจะอยู่ที่ 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะเพิ่มความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ บาดเจ็บ และพฤติกรรมรุนแรง หากระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า 200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ผู้ดื่มจะเกิดอาการสับสน มากกว่า 300 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จะมีอาการง่วง สับสน มึนงง และซึม มากกว่า 400 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป จะเกิดอาการสลบ และสามารถกดสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการหายใจและการรู้สึกตัวของผู้ที่ดื่มได้
ทั้งนี้ ขอเตือนประชาชนในการดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ปริมาณมากในระยะเวลาสั้นๆ อาจทำให้ผู้ดื่มหมดสติ ชีพจรช้าลง การหายใจแย่ จนอาจหยุดหายใจและเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ซึ่งความทนต่อฤทธิ์แอลกอฮอล์ในร่างกายแต่ละคนนั้นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ น้ำหนัก โรคประจำตัว ดีกรีของเครื่องดื่มที่ได้รับ และระบบเผาผลาญแอลกอฮอล์ในร่างกาย และปัจจัยที่เสริมให้การดื่มสุราได้รับผลกระทบต่อฤทธิ์แอลกอฮอล์ ได้แก่ การดื่มแบบเพียว และการดื่มขณะท้องว่าง หากมีข้อสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5321-1048-50 ต่อ 113
 
8 ตุลาคม 2562 , 17:12 น. , อ่าน 5  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม