สวนสัตว์เชียงใหม่ ออกแถลงการณ์แจ้งสาเหตุการตายของแพนด้า ช่วง ช่วง

  
    สวนสัตว์เชียงใหม่ ออกแถลงการณ์แจ้งสาเหตุการตายของแพนด้า ช่วง ช่วง เนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลว ผลการชันสูตรไม่พบสิ่งแปลกปลอมในหลอดลม และไม่พบบาดแผลภายนอก
สวนสัตว์เชียงใหม่ แถลงการณ์แจ้งสาเหตุการเสียชีวิตของหมีแพนด้า ช่วง ช่วง ซึ่งเสียชีวิตในวันที่ 16 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมายังประเทศไทยอย่างเร่งด่วน เพื่อสืบหาสาเหตุการเสียชีวิตโดยทันที ผ่านการชันสูตร และวินิจฉัยโรคของคณะผู้เชี่ยวชาญไทย - จีน พบว่า ภาวะทางโภชนาการของหมีแพนด้า ช่วง ช่วง อยู่ในเกณฑ์ดี ไม่พบบาดแผลภายนอก ไม่พบสิ่งแปลกปลอมในหลอดลม สาเหตุการเสียชีวิต เนื่องมาจากภาวะหัวใจล้มเหลว ส่งผลให้อวัยวะภายในทั่วร่างกายขาดออกซิเจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต ลำดับต่อไปทั้งฝ่ายไทย - จีน จะดำเนินการจัดการเรื่องที่เกี่ยวข้องภายหลังตาม “ความตกลงระหว่างองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน”
ทั้งนี้ ฝ่ายไทยจะดำเนินการชดเชยสำหรับการเสียชีวิตของหมีแพนด้า ช่วง ช่วง โดยเร็วที่สุด ในขณะเดียวกันจะดำเนินการเรื่องการดูแลหมีแพนด้า หลินฮุ่ยให้ดีที่สุด ต่อไป สำหรับการให้ข้อมูลข่าวสารทางฝ่ายจีนจะทำการแจ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ที่เป็นทางการ ส่วนฝ่ายไทยจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ขององค์การสวนสัตว์ และสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมกัน
 
8 ตุลาคม 2562 , 19:01 น. , อ่าน 12  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย