สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ภาคเหนือตอนบน..//

  
    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เผยภาคเหนือตอนบน พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่กว่า 3 หมื่นคน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 คน จังหวัดเชียงใหม่มีอัตราการป่วยสูงสุด ..// นายสวาท ชลพล หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 พบผู้ป่วยทั่วประเทศ จำนวน 285,142 คน คิดเป็นอัตราป่วย 429.34 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 19 คน กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ อายุ 10-14 ปี รองลงมา คือ อายุ 7-9 ปี และอายุ 25-34 ปี ตามลำดับ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ มีอันตราป่วยสูง เป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ ส่วนสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 พบผู้ป่วย 30,087 คน อัตราป่วย 513.82 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 3 คนจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ จังหวัดเชียงใหม่ รองลงมาคือ จังหวัดลำพูน,จังหวัดพะเยา,จังหวัดลำปาง,จังหวัดน่าน,จังหวัดเชียงราย,จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ จังหวัดแพร่ กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คืออายุ 5 -9 ปี สำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ อาการสำคัญ คือ มีไข้สูงแบบทันทีทันใด ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย เป็นโรคติดต่อจากคนสู่คน จากการไอ จาม หรือการสัมผัสกับเสมหะที่มีเชื้อไวรัส จำนวนวันที่เชื้อเข้าสู่ร่างกายจนแสดงอาการของโรคอยู่ระหว่าง 1-3 วัน ทั้งนี้ หากประชาชนพบว่าตนเองป่วย มีไข้สูง ขอให้ไปพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยโรคและทำการรักษาได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งประชาชนสามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ด้วยการฉีดวัคซีน ซึ่งนอกจากลดการแพร่กระจายเชื้อแก่คนรอบข้างแล้ว ยังลดความรุนแรง รวมถึงลดอัตราการนอนโรงพยาบาลและลดการเสียชีวิตด้วย
 
9 ตุลาคม 2562 , 12:46 น. , อ่าน 16  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด