สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 นำเสนอมาตรการถ้วยชิงเก็บ ลดเชื้อเพลิงในป่า

  
    สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 นำเสนอมาตรการถ้วยชิงเก็บ ลดเชื้อเพลิงในป่าให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นางประนอม ปิยะสาธุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้นำเสนอมาตรการชิงเก็บต่อพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและคณะว่า สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 1 ได้ดำเนินการนำใบไม้ในป่าเต็งรังที่สามารถเป็นเชื้อเพลิงได้ นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการลดเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า ซึ่งขณะนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 มีเครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จำนวน 3 เครื่อง เพื่อเป็นชุดสาธิตให้กับชุมชนที่สนใจ เพื่อเป็นการสร้างรายได้จากการไม่เผาป่า ลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้เป็นตัวกลางในการประสานงานหาตลาด ให้กับชุมชนในพื้นที่อำเภอสันกำแพง ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งในพื้นที่ภาค 1 มีการดำเนินการในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม และจังหวัดลำพูน โดยจะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน ในอนาคตจะมีการขยายผลไปในพื้นที่อื่นๆ เพื่อเป็นการลดเชื้อเพลิงในป่า สร้างรายได้ให้ชุมชน ลดปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืน
 
10 ตุลาคม 2562 , 10:42 น. , อ่าน 64  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม