10 ตุลาคม วันสุขภาพจิตโลก..//

  
    10 ตุลาคม วันสุขภาพจิตโลก เน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสุขภาพจิต เสริมการป้องกันปัญหา และสร้างช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพจิต..//
นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สุขภาพกายและสุขภาพจิต มีความสำคัญและควรต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมไปด้วยกัน ผู้ที่มีโรคทางกายเรื้อรัง จิตใจจะเป็นส่วนสำคัญที่คอยประคองให้ผู้ป่วยมีกำลังใจ และร่วมมือในการรักษา เพื่อต่อสู้โรคทางกายต่อไป แต่หากมีปัญหาทางจิตใจที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย หรือไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ก็จะส่งผลซ้ำเติมโรคทางกายที่เป็นอยู่ จนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย ท้อแท้ สิ้นหวัง หรือแม้กระทั่งไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไป ดั้งนั้น การป้องกันที่มีประสิทธิภาพและสามารถทำได้ ในการป้องกันความเจ็บป่วยทางจิตเวชคือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้กับบุคคลตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งจะช่วยป้องกันความทุกข์ทรมานจิตใจและความเจ็บป่วยในหมู่วัยรุ่นและวัยหนุ่มสาว เริ่มต้นด้วยการสร้างความตระหนักและเข้าใจสัญญาณเตือนภัยแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะมีอาการของความเจ็บป่วยทางจิต พ่อ แม่ และครู สามารถช่วยสร้างทักษะชีวิตของเด็กและวัยรุ่น เพื่อช่วยให้รับมือกับความท้าทายในชีวิตประจำวัน ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน การสนับสนุนด้านจิตสังคม สามารถจัดเตรียมไว้ในโรงเรียนและสถานที่ตั้งชุมชนอื่น ๆ การฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อให้สามารถคัดกรองและตรวจพบอาการตั้งแต่เริ่มต้น ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อสามารถทำความเข้าใจถึงความผิดปกติด้านสุขภาพจิตได้ด้วยตนเอง รวมไปถึงการสร้างช่องทาง เพื่อให้เข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่สะดวกรวดเร็วและง่าย เป็นแนวทางที่สามารถจัดการปัญหาโดยรวมได้ดี และมีประสิทธิภาพ หากมีปัญหาสุขภาพจิต โทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง
สำหรับ วันสุขภาพจิตโลก หรือ World Mental Health Day” ถูกกำหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2535 โดยการริเริ่มของ ริชาร์ด ฮันเตอร์ (Richard Hunter) ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง เลขาธิการใหญ่ของสหพันธ์สุขภาพจิตโลก ตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบัน ที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 10 ตุลาคมของทุกปีเป็น วันสุขภาพจิต เพื่อรณรงค์ให้ประชากรทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพจิต ปัญหาการเจ็บป่วยทางจิตใจ การปฐมพยาบาลด้านสุขภาพจิตที่อยู่ใกล้กำลังใจที่ใกล้ตัว รวมไปถึงความพยายามในการสร้างความเข้มแข็งในเครือข่ายเพื่อส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และสร้างช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตให้ครอบคลุมประชากรทั่วทุกมุมโลก
 
10 ตุลาคม 2562 , 10:59 น. , อ่าน 15  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด