พิธีปล่อยขบวนคาราวานต้านการเผา ลดหมอกควัน เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี

  
    รองนายกรัฐมนตรี ปล่อยขบวนคาราวานต้านการเผา ลดหมอกควัน เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี ภายหลังการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการปล่อยขบวนคาราวานต้านการเผา ลดฟมอกควัน เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 1,800 คนเข้าร่วมขบวน ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมขบวนรณรงค์ว่า ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องร่วมกันกำหนดแผนการปฏิบัติในการรับมือแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเกิดปัญหาในพื้นที่ และมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน การประชุมในวันนี้ได้มอบนโยบายให้แก่ทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันทางภาคเหนือในปี 2563 ซึ่งความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการเป็นหูเป็นตาแล้วเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการบุกรุกเผา ทำลายพื้นที่ป่าและพื้นที่อื่นๆ หลังจากนั้นได้ปล่อยขบวนคาราวาน และขบวนรถจากกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กว่า 20 คัน เพื่อเดินทางไปเตรียมความพร้อม ใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา ลำพูน ลำปาง และตาก
 
10 ตุลาคม 2562 , 12:00 น. , อ่าน 57  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม