อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ..//

  
    อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถ รักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อความอยู่ดีกินดีของพี่น้องเกษตรกร..//
ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมเยือนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมมอบนโยบายในการดำเนินงาน แก่เกษตรอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการทำงาน ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อผลประโยชน์ ตลอดจนความอยู่ดีกินดีของพี่น้องเกษตรกรอย่างยั่งยืน
 
10 ตุลาคม 2562 , 12:12 น. , อ่าน 6  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด