สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่า ในปี 2563

  
    
สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า พร้อมนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ เครื่องพ่นลมไฟป่า และการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติการ เพื่อเป็นมาตรการปฏิบัติงานที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างมีประสิทธิภาพ
นายอนิรุทธิ์ สุทธิวารินกุล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ในการประดิษฐ์อากาศยานไร้คนขับ ทดลองใช้สำเร็จ ที่สามารถบินสูงจากพื้นดิน ระยะทาง 500 เมตร และเข้าใกล้ระยะที่เกิดไฟป่าได้ไม่เกิน 100 เมตร สามารถบินไป – กลับ ได้ในระยะทาง 30 กิโลเมตร สามารถขึ้นบินได้ 40 - 60 นาที ซึ่งขณะนี้กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ทดลองใช้ในการลาดตระเวนในพื้นที่ต่างๆ อาทิ โดยได้มีการทดลองใช้ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน และเคยได้นำมาใช้ในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อต้นปี 2562 ที่ผ่านมา ที่อุทยานแห่งชาติออบขาน ซึ่งมีต้นทุนในการผลิต ตัวละประมาณ 500,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการนำเครื่องพ่นลมไฟป่า ที่นำไปใช้ร่วมกับการทำแนวกันไฟ ซึ่งเครื่องพ่นลมนี้เหมาะสำหรับพื้นที่ปฏิบัติงานที่เป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณบางส่วน และยังสามารถใช้ซ่อมแนวกันไฟหรือการพ่นใบไม้ออกจากแนว เพื่อลดความต่อเนื่องและความหนาแน่นของใบไม้แห้งและเชื้อเพลิงในป่า ในช่วงฤดูแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
ทั้งนี้ ยังรวมถึงการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อจำแนกพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ภาคเหนือ โดยทำความเข้าใจ และวิเคราะห์พื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ เพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมไฟป่าสำหรับพื้นที่เสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นมาตรการในการวางแผนการปฏิบัติงานให้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างมีประสิทธิภาพ
 
10 ตุลาคม 2562 , 15:00 น. , อ่าน 6  

 ข่าวโดย   เสาวณัฐ มูลสม