ทำบุญตักบาตรรอบคูเมืองตามโครงการกิจกรรมสืบสานวิถีไทยวิถีพุทธทุกเช้าวันอาทิตย์

  
    ประชาชนชาวเชียงใหม่มาร่วมทำบุญตักบาตรที่บริเวณรอบคูเมือง ตามโครงการกิจกรรมสืบสานวิถีไทยวิถีพุทธทุกเช้าวันอาทิตย์ครั้งแรกจำนวนมาก
ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถาบันการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมสืบสานวิถีไทยวิถีพุทธเชียงใหม่ โดยการเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณรที่บริเวณรอบคูเมืองทุกเช้าวันอาทิตย์ โดยเริ่มครั้งแรกวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2550 เวลา 06.00 น. ณ ถนนมูลเมืองตลอดสาย มีนายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวบางส่วนมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
กิจกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่และชาวไทย หลังจากที่ผ่านมาเริ่มจะละเลยกันไปบ้าง ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ที่ไปร่วมทำบุญตักบาตรครั้งนี้ ได้นำอาหารคาวหวานมาจากบ้าน แต่งกายด้วยชุดเสื้อผ้าพื้นเมืองหรือเสื้อผ้าสีเหลือง พร้อมทั้งใช้บริการขนส่งสาธารณะเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด ตามคำเชิญชวนของคณะกรรมการจัดงาน
 
2 เมษายน 2550 , 09:17 น. , อ่าน 1169  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่