กำหนดสร้างพระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาวเพื่อหารายได้สมทบก่อสร้างพระวิหารวัดเชียงมั่น จ.เชียงใหม่

  
    ชมรมอาสาสมัครชาวพุทธร่วมกับวัดเชียงมั่นและเทศบาลนครเชียงใหม่ กำหนดสร้างพระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาวเพื่อหารายได้สมทบก่อสร้างพระวิหารวัดเชียงมั่น
คณะกรรมการจัดสร้างพระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว ซึ่งประกอบด้วยครูบาพระมหาทองสุข สิริวิชโย เจ้าอาวาสวัดบวกครกน้อย จังหวัดลำพูน พระครูสันติ ธรรมวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางยุวดี บุญครอง ประธานชมรมอาสาสมัครชาวพุทธ และนายไพฑูรย์ เจริญสุข นายช่างกรมศิลปากร ร่วมกันแถลงการจัดสร้างพระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่พระบารมีของพระนางเจ้าจามเทวี ปฐมกษัตรีแห่งนครหริภุญชัย ซึ่งพระเจ้าเมงรายมหาราชทรงนับถือว่าเป็นพระป้องกันไฟได้ดีมาก
นางยุวดี บุญครอง ประธานชมรมอาสาสมัครชาวพุทธกล่าวว่า รายได้จากการจัดสร้างพระเสตังคมณีครั้งนี้จะนำไปบูรณะพระวิหารและจัดสร้างภูมิทัศน์ภายในวัดเชียงมั่นให้ดูสะอาดและงามตา แต่จุดมุ่งหมายหลักคือต้องการให้วัดเชียงมั่นเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเหมือนในอดีตที่ผ่านมา
สำหรับพระเสตังคมณี หรือพระแก้วขาว จัดสร้างขึ้น 4 แบบ จำนวน 34,100 องค์เท่านั้น ราคาบูชาองค์ละ 199 บาท 999 บาท 20,000 บาท และ 100,000 บาท โดยพระทุกองค์ถือว่าเป็นต้นแบบเพราะได้รับการตกแต่งด้วยมือของช่างโดยตรง ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งจองได้ตั้งแต่บัดนี้ที่ ชมรมอาสาสมัครชาวพุทธ หรือที่วัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่
 
2 เมษายน 2550 , 09:17 น. , อ่าน 1300  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่