พิธีเปิดงานตลาดนัดศิลปะสล่าล้านนา ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดศิลปะ สล่าล้านนา ต๋ามฮีต โตยฮอย สล่าเมือง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชัน
คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดศิลปะ สล่าล้านนา ต๋ามฮีต โตยฮอย สล่าเมือง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชัน ซึ่งสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงวัฒนธรรม หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมส่งเสริมสล่าล้านนาจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1-28 เมษายน 2550 ที่หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานของสล่าล้านนา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มากกว่า 300 คน ภายใต้หัวข้อ ต๋ามฮีต โตยฮอย พระราชดำริพ่อหลวงของหมู่เฮา และการสาธิตการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านหลากหลายสาขา โดยในวันที่ 1-5 เมษายน 2550 มีการจัดงานข่วงวัฒนธรรม ทิพย์สรวงข่วงแก้วสล่าเมือง มีการสาธิตและถ่ายทอดภูมิปัญญาสล่าล้านนา พร้อมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาในบรรยากาศกาดมั่ว
การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมพื้นบ้าน รวมทั้งเปิดโอกาสให้สล่าพื้นเมืองปัจจุบันได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาอาชีพศิลปะที่มีพื้นฐานมาอย่างยาวนาน และพัฒนาไปสู่คนรุ่นปัจจุบันในรูปของวัฒนธรรมร่วมสมัย อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมของภาคเหนืออีกด้วย
 
2 เมษายน 2550 , 09:18 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่