รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    งานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 เริ่มต้นขึ้นแล้ว มีการแสดงต่าง ๆ มากมายระหว่าง 1-9 เมษายน 2550 นี้ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 หรือ Chiang Mai International Arts & Culture Festival ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ องค์กรทางวัฒนธรรมและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิชาศิลปะในจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ซึ่งเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นสากลของเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นสากล
สำหรับในปีนี้ได้มีการจัดยิ่งใหญ่เป็นพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการจัดงาน โดยได้เชิญศิลปินและการแสดงระดับยอดเยี่ยมของไทยและนานาชาติมาแสดงให้ชมอย่างมากมาย เช่น การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ สุพรรณบุรี ร้อยเอ็ดและพัทลุง การแสดงละครหุ่นล้านนา ละครหุ่นกระบองลาวจากเวียงจันทน์ การแสดงทางวัฒนธรรมจากประเทศญี่ปุ่น ลาว เวียดนาม จีน พม่า และการแสดงนานาชาติอื่น ๆ อีกมากมาย
งานศิลปวัฒนธรรมนานาชาติเชียงใหม่ครั้งที่ 10 มีให้ชมระหว่างเวลา 16.00 – 22.00 น.วันที่ 1-9 เมษายน 2550 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Call Center 1672 หรือที่เว็บไซด์การจัดงาน www.chiangmaiart2007.com
 
2 เมษายน 2550 , 09:19 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่