ตรวจวัดคุณภาพควันจากท่อไอเสียรถยนต์ตามแนวทางการป้องกันมลพิษทางอากาศของจังหวัดเชียงใหม่

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งจุดเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งจุดตรวจวัดคุณภาพควันจากท่อไอเสียรถยนต์ตามแนวทางการป้องกันมลพิษทางอากาศของจังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจจราจรเมืองเชียงใหม่ และกรมการขนส่งทางบก ออกตั้งจุดตรวจวัดควันจากท่อไอเสียรถยนต์ในตัวเมืองเชียงใหม่ ด้วยเครื่องมือตรวจวัดระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคุณภาพอากาศและป้องกันมลพิษของเมืองเชียงใหม่
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่า จะทำการสุ่มตรวจทั้งรถในเชียงใหม่และรถยนต์นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเมืองเชียงใหม่ทั้งหมด ซึ่งผลของการตรวจครั้งนี้ปรากฏว่าเกินกว่าครึ่งหนึ่งของรถที่ตรวจมีระบบระบายไอเสียไม่ได้มาตรฐาน จึงได้ออกใบสั่งให้ไปทำการแก้ไขเสียก่อนจึงจะอนุญาตให้นำรถนั้นมาใช้ได้อีก
นอกจากนั้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ยังมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศและจุดลดมลพิษโดยการฉีดพ่นละอองน้ำขึ้นทั่วเมือง เพื่อเป็นการกำจัดฝุ่นละอองและสร้างความเย็นสดชื่นขึ้นตามซุ้มเฉลิมพระเกียรติและที่สาธารณะอีกด้วย
 
2 เมษายน 2550 , 18:03 น. , อ่าน 1170  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่