ปลัดกระทรวงการคลังปฏิเสธข่าวลือจะลาออกจากตำแหน่ง

  
     ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันไม่ได้คิดลาออก เพียงแต่ได้มอบหมายตำแหน่งประธานกรรมการสลากและกรรมการ กลต.ให้คนอื่นทำแทนเท่านั้น
นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางของอาเซียนที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ว่า ไม่ได้คิดจะลาออกจากตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังตามข่าวลือแต่อย่างใด แต่ตำแหน่งที่ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานโดยตำแหน่งคือตำแหน่งประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้นายปิยพันธ์ นิมมานเหมินทร์ อธิบดีกรมบัญชีกลางทำหน้าที่แทน และตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต.ได้มอบหมายให้นางพรรณี สถาวโรดม ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ทำแทนแล้วเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการทำงาน
ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวถึงการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เป็นปัญหาด้วยว่า ได้กระทำไปตามมติคณะรัฐมนตรีและคำแนะนำของคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่ถ้าหากเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องก็พร้อมที่จะรับการตรวจสอบ
 
2 เมษายน 2550 , 18:05 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่