ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียนที่เชียงใหม่

  
     ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางของอาเซียน ก่อนการประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียน ครั้งที่ 11 ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางของอาเซียน ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือกันเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเงินและการคลังในภูมิภาคอาเซียน เป็นการเตรียมการสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนครั้งที่ 11 ว่า
ที่ประชุมได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับแผนการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการรวมกลุ่มไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ผู้นำอาเซียนได้ตกลงที่จะเร่งรัดให้เร็วขึ้นจากเดิมในปี พ.ศ. 2563 เป็น พ.ศ.2558 และได้หารือถึงการพัฒนาตลาดทุน เพื่อให้เงินทุนที่ไหลเข้ามาอยู่ในอาเซียนเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง นอกจากนี้ไทยยังได้เสนอให้มีการสร้างความร่วมมือด้านภาษีอากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ภาคธุรกิจและดึงดูดเงินทุนในอาเซียนให้มากขึ้น
สำหรับการประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียนครั้งที่ 11 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2550 นี้ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่
 
2 เมษายน 2550 , 18:06 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่