ประกวดแดนเซอร์ชิงทุนการศึกษากว่า 30,000 บาทในงานสวยด้วยสุขภาพดี

  
     สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพจัดประกวดแดนเซอร์ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 30,000 บาทในช่วงปิดภาคเรียน ภายในงานสวยด้วยสุขภาพดี
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กรรณิการ์ พรพัฒน์กุล นายกสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่แจ้งว่า สมาคมฯ ร่วมกับอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว โดยการสนับสนุนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน สวยด้วยสุขภาพ ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2550 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อให้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องของสมาคมฯ ที่จะกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปหันมาให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง รวมถึงเป็นการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการคัดเลือกสินค้าด้านคุณภาพและความงามที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย นอกจากนั้น ยังมุ่งส่งเสริมสุขภาพเยาวชนและการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ จึงได้กำหนดให้มีการประกวดแดนเซอร์ทีมเยาวชนประกอบเพลงไทยลูกทุ่ง ชิงทุนการศึกษาและของรางวันมูลค่ากว่า 30,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร โดยแบ่งเป็นทีมชนะเลิศ 7,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 4,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3,000 บาท
นักเรียนนักศึกษาที่สนใจจะส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอใบสมัครได้ที่ฝ่ายจัดงาน โทรศัพท์ 0-5322-4140 ภายในวันที่ 12 เมษายน 2550 นี้
 
3 เมษายน 2550 , 18:51 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พยนต์ - ศศิ สวท. เชียงใหม่