เทศบาลนครเชียงใหม่รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2550

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2550
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2550 เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น ณ บริเวณข่วงประตูท่าเเพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเเละประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญ เเละมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุจราจรเพื่อลดการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตเเละทรัพย์สิน
กิจกรรมภายในงานประกอบ การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดคำขวัญเเละบทความรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ การปฏิญาณตนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การจัดนิทรรศการ การอบรมให้ความรู้เรื่องเทคนิคการขับขี่ปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ เเละ บริษัทเจริญมอเตอร์เชียงใหม่ ได้จัดบริการตรวจรถจักรยานยนต์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจำนวน 11 รายการ เเละบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคันละ 49 บาท เป็นต้น
ทั้งนี้เนื่องจากเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ปี 2549 สูงเป็นอันดับที่สองของประเทศ โดยมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต เช่น การไม่สวมหมวกนิรภัย เมาสุรา เเละขับรถเร็วเกินกำหนด ซึ่งสาเหตุดังกล่าวสามารถป้องกันได้ เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม จึงได้จัดโครงการป้องกันอุบัติเหตุการจราจรในช่วงสงกรานต์ขึ้น
 
3 เมษายน 2550 , 18:54 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   พยนต์ - ศศิ สวท. เชียงใหม่