รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเยี่ยมชมการตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเยี่ยมชมการตัดทำลายไร่ฝิ่นพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องกีฬาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
พลเอกบุญรอด สมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางเข้าเยี่ยมชมการตัดทำลายไร่ฝิ่น พื้นที่แปเปอร์- นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ของกองบัญชาการเฉพาะกิจ ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกองทัพภาคที่ 3 โดยได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุป ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีพลโทรจิรเดช คชรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดภาค 3 และผู้อำนวยกองเฉพาะกิจ ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 และภาค 6 ร่วมบรรยายสรุป ก่อนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์เข้าสู่พื้นที่ตัดทำลายฝิ่น
สำหรับพื้นแปเปอร์-นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่นี้ จากการสำรวจของสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (สพส.) สำนักงาน ป.ป.ส. ในปีนี้พบพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น ครั้งที่ 1 จำนวน 412 แปลง 222.34 ไร่ ครั้งที่ 2 จำนวน 84 แปลง 70.5 ไร่ และครั้งที่ 3 จำนวน 13 แปลง 8.07 ไร่ โดยได้มีการตัดทำลายไปก่อนนี้ 506 แปลง 338.12 ไร่ ในขณะที่บางแปลงมีการปลูกซ้ำ จึงยังคงดำเนินการตัดทำลายอย่างต่อเนื่องต่อไป
หลังจากเยี่ยมชมการตัดทำลายไร่ฝิ่นแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์กีฬาแก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย
 
4 เมษายน 2550 , 11:02 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่