รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตรวจเยี่ยมการทำงานของหน่วยงานในสังกัดที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมผลักดันเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพื้นที่ภาคเหนือ
เช้าวันนี้ (4 เม.ย.50) ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย โภไคยอุดม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดินทางมาพบปะประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากหมอกควันที่เกิดจากไฟป่า โดยได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมชมการทำงานของเครื่องตรวจแผ่นดินไหวแบบดิจิตอลออนไลน์ระบบไอรีส ต่อด้วยการตรวจเยี่ยมสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA : Software Industry Promotion Agency) บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด มหาชน (CAT TELECOM) สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนในตอนบ่าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ไปเยี่ยมชมการให้บริการ TOT SATELLITE สำหรับโครงการหลวงของบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ณ ไร่นาสาธิตแม่เหียะของโครงการการหลวง พร้อมตรวจเยี่ยมชุมสายหลักทีโอที และตรวจเยี่ยมศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกล่าวว่า ได้มอบนโยบายสนับสนุนให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาคเหนือ ซึ่งมีหน่วยงานให้บริการประกอบด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด มหาชน และบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นเช่นซอฟท์แวร์ควบคู่กันไป เพื่อช่วยสนับสนุนภาคธุรกิจโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
4 เมษายน 2550 , 11:47 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่