รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนครั้งที่ 11 ที่เชียงใหม่

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหวังว่าการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนครั้งที่ 11 ที่จังหวัดเชียงใหม่ จะสามารถสร้างความเข้มแข็งและความมีสเถียรภาพด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
นายฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในงานเลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน ที่โรงแรมแมนดาริน อเรียนเต็ล ดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อค่ำวันที่ 4 เมษายน 2550 ว่า มั่นใจว่าการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 11 ที่จัดขึ้นที่เชียงใหม่ครั้งนี้ จะนำไปสู่ความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งทางด้านระบบการเงิน และระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนทั้งระดับประเทศ และระดับภูมิภาค
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า หลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนประชุมครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2540 ที่จังหวัดภูเก็ตแล้ว ต่อมาไม่กี่เดือนประเทศไทยก็ประสบภาวะวิกฤตด้านการเงินซึ่งมีผลกระทบไปทั่วภูมิภาค ทั้งอินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ทำให้ต้องขอช่วยรับความช่วยเหลือกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) แต่หลังจากนั้นทั้งหมดก็ได้เรียนรู้จากวิกฤตครั้งนั้น และประเทศที่เจอวิกฤตก็กำลังจะฟื้นตัวเต็มที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่า วิกฤตก็นำมาซึ่งโอกาส ทำให้หลายประเทศหันมาร่วมมือกันใกล้ชิดขึ้น เพราะเมื่อปี พ.ศ. 2543 ได้มีข้อตกลงมาตรการริเริ่มเชียงใหม่ หรือ CMI ของกลุ่มอาเซียน +3 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินในภูมิภาค แต่ก็มีความท้าทายจากปัญหาหลายอย่างที่ต้องทำต่อ โดยเฉพาะภายใต้ความผันผวนในตลาดการเงินโลก ดังนั้นอาเซียนเองจึงต้องพยาพยามสร้างความเข้มแข้งเพื่อต่อสู้กับปัญหาดังกล่าว และเพื่อการก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นขึ้น ทั้งนี้มั่นใจว่าอาเซียนจะสามารถสร้างระบบการเงิน ระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เข้มแข็งได้ทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงแนวทางที่จะนำไปสู่ความร่วมมือด้านการเงินการคลังตามแผนจะประกอบด้วยการพัฒนาตลาดทุน การร่วมมือทางด้านการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระว่างประเทศ การเปิดเสรีตลาดเงินตลาดทุน และบัญชีทุน ซึ่งพวกเรากำลังเดินไปสู่ การสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเป้าหมายไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 และในการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งระดมสมอง เพื่อเร่งให้อาเซียนก้าวสู่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรือง หวังการประชุมนี้จะได้ร่วมหารือกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ปัญหาที่ท้าทายทั้งหลายได้รับการแก้ไข
 
5 เมษายน 2550 , 10:57 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่