การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 11 ที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้ว

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 11 ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีการหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีในกลุ่มประเทศสมาชิกก่อนการประชุม
ดร.ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 11 (11th ASEAN Finance Ministers Meeting) ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว พม่า และประเทศไทยเจ้าภาพ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า เมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมาได้มีการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศสมาชิกอาเซียนและธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) โดย H.E. Tan Sri Nor Mohamed Bin Yacop รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาเลเซีย H.E. Vu Van Ninh รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเวียดนาม H.E. Margarito B. Teves รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผิลลปปินส์ รวมทั้ง Mr.Haruhiko Kuroda ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย ได้เข้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ส่วนการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสิงคโปร์ H.E. Tharman Shanmugaratnam ได้หารือเกี่ยวกับการนำร่องเพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านการค้าพันธบัตร (Bond Exchange Trading) ระหว่างตลาดพันธบัตรไทยและสิงคโปร์ นอกจากนั้นยังมีการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (Retreat) เป็นการหารือในระดับนโยบายเกี่ยวกับความท้าทายจากปัจจัยภายนอกอันเกิดจากภาวะความไม่สมดุลของโลก (Global Imbalance) และความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินในภูมิภาค รวมทั้งยังมีการหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเงินเพื่อนำไปสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ภายในปี พ.ศ.2558 และการจัดตั้งกลไกด้านเงินทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีกด้วย
ทั้งนี้สำหรับผลการประชุมอย่างเป็นทางการทั้งช่วงเช้าและบ่าย จะมีการแถลงต่อสื่อมวลชนเพื่อนำเสนอให้ประชาชนทราบหลังจบการประชุมในเวลา 12.00 น. และ 16.30 น.
 
5 เมษายน 2550 , 11:43 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่