สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนครั้งที่ 11 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     การประชุมรัฐมนตรีคลังอาเซียนครั้งที่ 11 ที่จังหวัดเชียงใหม่จบลงแล้ว ท่ามกลางข้อตกลงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเงินการคลังและมิตรภาพที่อบอุ่น
ผู้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 11 ประเทศ (11th ASEAN Finance Ministers Meeting) ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงการณ์หลังเสร็จสิ้นการประชุมว่า ในการประชุมดังกล่าวมี ดร.ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยเป็นประธาน ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว พม่า และไทยเจ้าภาพ รวมทั้งคณะของทรอยก้า (troika) ซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าการธนาคารกลางในอาเซียนที่เป็นประธานการประชุมปีก่อน ปีปัจจุบัน และปีหน้า ซึ่งได้ให้ข้อมูลด้านสภาวะเศรษฐกิจและการเงินในระยะที่ผ่านมา รวมถึงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเงินของอาเซียน
ดร.ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวสรุปผลการประชุมตอนหนึ่งว่า ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค หารือความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนการรวมตัวทางการเงินในอาเซียนและกับประเทศอื่น รวมทั้งความร่วมมือด้านการเงินที่จะนำไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแท้จริงในปี พ.ศ.2558 นี้
สำหรับสรุปสาระสำคัญของผลการประชุมครั้งนี้แบ่งเป็นเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา เรื่องความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรื่อง การสร้างความเข้มทแข็งแก่ตลาดทุน เรื่องการเปิดเสรีบริการด้านการเงิน เรื่อง การส่งเสริมการจัดหาเงินทุนให้แก่โครงสร้างพื้นฐาน เรื่อง การพัฒนาเพื่อยกระดับหลักทรัพย์ของอาเซียนให้มีคุณภาพสากล และเรื่องความร่วมมือด้านภาษีอากร รวมทั้งสิ้น 10 หัวข้อ โดยคณะผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความซาบซึ้งต่อรัฐบาลและประชาชนของราชอาณาจักรไทยที่จัดการประชุมและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และสำหรับการประชุมครั้งต่อไปคือครั้งที่ 12 ได้กำหนดเบื้องต้นว่าจะจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน 2551 ณ ประเทศเวียดนาม
 
5 เมษายน 2550 , 19:05 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่