รัฐบาลเร่งพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนการผลิต

  
    
รัฐบาลเร่งพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้ได้ 480,000 คนภายใน 5 ปีเพื่อลดต้นทุนการผลิต
ศูนย์พัฒนาฝีมือเเรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโลจิสติกส์ ให้เเก่บุคลากร ด้านโลจิสติกส์ในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านต่างๆในเชียงใหม่ประมาณ 200 คน ทั้งนี้เพื่อเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของกรมพัฒนาฝีมือเเรงงานเพื่อพัฒนาคนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือเเรงงานกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับระบบโลจิสติกส์ เเละจัดทำเป็นเเผนเเม่บทเเห่งชาติมีระยะเวลาตั้งเเต่ปี 2549-2550 เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในประเทศไทยตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ 480,000คน โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือเเรงงานพัฒนาคนกว่า 200,000 คน รองรับ
ปัจจุบันสินค้าไทย 100 บาทต้องเสียค่าโลจิสติกส์ 17-18 บาทขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วจะเสียค่าโลจิสติกส์ 8-9บาทเท่านั้น ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าไทยเเพงกว่าของประเทศที่พัฒนาเเล้ว รัฐบาลได้วางเเผนเน้นตามความเหมาะสมของเเต่ละพื้นที่ เช่น ชลบุรี เน้นการพัฒนาด้านการขนส่งทางเรือ นครสวรรค์ เน้นการพัฒนาด้านการขนส่งทางบก ขอนเเก่นเน้นการบริหารสินค้าคงคลัง ส่วนในเชียงใหม่นั้นมีความหลากหลาย ทั้งเป็นเเหล่งผลิตเเละกระจายสินค้า จึงต้องพัฒนาตามความเหมาะสม
 
6 เมษายน 2550 , 12:17 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ศศิ สวท.เชียงใหม่